Úcta k člověku, pokora k přírodě a bezpečná evropa

Váš senátor za Novojičínsko

Senátní volby na Novojičínsku / 23. a 24. září 2022

Váš hlas pro Petra Orla / vaše dobrá volba pro senát

CELOŽIVOTNÍ OCHRÁNCE PŘÍRODY

Jako ředitel záchranné stanice, komunální politik i senátor se celý život věnuji ochraně přírody. Při své práci v Senátu jsem dokázal spojovat řešení lokálních kauz ochrany přírody s působením na národní i evropské úrovni. Jsem jediný takto profilovaný ochránce přírody v Senátu a rád bych svou práci vykonával i nadále.

MÁ PRÁCE PRO NOVOJIČÍNSKÝ REGION

Z místních témat jsem se věnoval kanálu Dunaj-Odra-Labe, renovaci krajiny v Beskydech po záměrech těžby uhlí, kauze otrávené Bečvy nebo záměru stavby přehrady Skalička. Aktivně pomáhám nejen místním organizacím, spolkům a občanům, kteří se na mě obrací nejen z Novojičínska, ale z celé ČR.

ZMĚNY KLIMATU, SUCHO I ENERGETICKÁ BEZPEČNOST

Otázky změn klimatu a s ním spojená témata sucha, energetické bezpečnosti nebo budoucnosti našeho zemědělství a krajiny jsou vzhledem k současné situaci stále důležitější. Věnoval jsem se jim pravidelně v Senátu a řešit je budu i nadále – nikoli od stolu či podle barvy politického dresu, nýbrž odpovědně s ohledem na vědecké poznání i zkušenosti z terénu.

Má práce v Senátu

Za své šestileté působení v Senátu se mi podařilo prosadit desítky důležitých usnesení a pozměňovacích návrhů. Aktivně působím ve Stálé senátní komisi VODA – SUCHO a ve výboru pro Evropské záležitosti. Poslední 2 roky jsem také členem senátního Podvýboru pro zemědělství. To vše mi umožňuje věnovat se klíčovým tématům: životní prostředí, zemědělství nebo energetika.

Práce pro Novojičínsko

Náš region mi leží na srdci. Celý život pracuji na tom, aby jej nezničil kanál Dunaj-Odra-Labe a vypadá to, že snad ta práce nebyla zbytečná. Účastnil jsem se také řady jednání v souvislosti s uzavřením Dolu Frenštát a pomáhal místnímu spolku „Naše Beskydy““, řešil problém přehrady Skalička na Bečvě nebo otravu zemědělské půdy. Prosadil jsem pozměňovací návrh k vodnímu zákonu, který pomůže i krajině na Novojičínsku. Podporuji sociální organizace a další spolky v regionu.

Můj program

V Senátu chci nadále řešit ochranu životního prostředí – krajiny, půdy, lesů a vody. S tím zásadně souvisí problematika klimatických změn a sucha. Chci pokračovat v řešení energetické krize, i za pomocí nástrojů a peněz, které máme z Evropské unie. A samozřejmostí je ochrana demokracie proti populismu a extremismu.

Záchranná stanice v Bartošovicích

Jsem předsedou základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Novém Jičíně. Provozujeme záchrannou stanici a návštěvnické středisko v Bartošovicích a věnujeme se mj. záchraně kriticky a silně ohrožených živočichů. Ročně nás navštíví tisíce dětí i dospělých, u kterých se snažíme podpořit lásku k přírodě.

Záchrana orla skalního

Jsem vedoucím projektu Návrat orla skalního do České republiky, díky němuž po více jak 100 letech tento dravec na Moravě hnízdí a vyvádí mláďata. Celý profesní život jsem toužil, aby se k nám orel skalní vrátil, je to úžasný pták a do české přírody patří. Jsem rád, že se nám jeho návrat daří.

Aktuality / Názory

Změní požáry českých lesů postoj k zelené politice?

Největší lesní požár v novodobé historii ČR je bezesporu velkou ránou pro místní region, pro životy zdejších obyvatel. Proč tento požár nabyl tak...

Návštěva Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy

V úterý 31. května 2022 jsem uskutečnil dlouho plánovanou návštěvu Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy v Praze – Zbraslavi...

Pracovní návštěva v Paříži

V květnu 2022 jsem byl součástí návštěvy našeho Výboru pro záležitosti EU ve francouzské metropoli. Posláním této návštěvy bylo seznámit se s výsledky práce pomalu končícího francouzského předsednictví v Radě EU...

Jak mě můžete podpořit?

Volte mě do Senátu

Obhajuji svůj senátorský mandát, vyjádřete mi svou podporu a přijďte k senátním volbám 23. a 24. září 2022. Podpořte mou kandidaturu do senátu v obvodu č. 67 – Novojičínsko.

Mluvte o mně

Mluvte o mě a mé práci s druhými, sdílejte mé příspěvky na sociálních sítích a podělte se s druhými o to nejzajímavější, co jsem v roli senátora pomohl prosadit.

Finanční dar

Podpořte mě prosím finančním darem. Každý, i drobný dar, mi pomůže soupeřit v kampani proti kandidátům a kandidátkám, za kterými stojí bohaté politické strany.

Stručně o mně

Všechna má zaměstnání souvisela s ochranou přírody a krajiny. K problematice ochrany životního prostředí jsem přičichl už v mládí na škole a nepustil jsem se jí celý život. Začátkem devadesátých let jsem pomohl získat od státu stanici pro záchranu volně žijících zvířat v Bartošovicích. Ta se mi stala na mnoho příštích let mým druhým domovem. Zabývám se problematikou druhové ochrany živočichů, především ptáků, věnuji se taky ekologické výchově a osvětě.
V posledních letech mne však vytěžovala spíše manažerská práce v souvislosti s provozováním Záchranné stanice a návštěvnického střediska Domu přírody Poodří. Jakmile jsem se stal senátorem, vše ostatní šlo na druhou kolej, takže práci v záchranné stanici věnuji přibližně jeden den v týdnu.