petr orel

Senátor Parlamentu České republiky za volební obvod č. 67 – Nový Jičín. Zvolen 15. října 2016 jako kandidát Strany zelených a KDU-ČSL.

Krátce o mně

Všechna má zaměstnání souvisela s ochranou přírody a krajiny. K problematice ochrany životního prostředí jsem přičichl už v mládí na škole a nepustil jsem se jí celý život. Začátkem devadesátých let jsem pomohl získat od státu stanici pro záchranu volně žijících zvířat v Bartošovicích. Ta se mi stala na mnoho příštích let mým druhým domovem. Zabývám se problematikou druhové ochrany živočichů, především ptáků, věnuji se taky ekologické výchově a osvětě. V posledních letech mne však vytěžovala spíše manažerská práce v souvislosti s provozováním Záchranné stanice a návštěvnického střediska Domu přírody Poodří. Jakmile jsem se stal senátorem, vše ostatní šlo na druhou kolej, takže práci v záchranné stanici věnuji přibližně jeden den v týdnu.

Kdo jsem – profesní a politické zkušenosti než jsem se stal senátorem

Na wikipedii jsem se o sobě dočetl, že jsem ochránce přírody, ornitolog, ekolog a politik.

Maturoval jsem na Střední zemědělské technické škole v Novém Jičíně a absolvoval dvouletou nástavbu v oboru ochrany přírody a ekologie. Pracoval jsem ve Vlastivědném ústavu v N. Jičíně, resp. Okresním vlastivědném muzeu v N. Jičíně, dva roky v zemědělství jako agronom a dispečer, později na Okresním národním výboru – Okresním úřadu v N. Jičíně. Všechna tato zaměstnání přímo souvisela s problematikou ochrany životního prostředí, především pak s ochranou přírody a krajiny.

V roce 1990 jsem inicioval delimitaci Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích od státu pod nevládní organizaci, Český svaz ochránců přírody (ČSOP) ZO v N. Jičíně. Od roku 1992, kdy byla předmětná stanice převzata „pod křídla“ naší nevládní organizace, zde pracuji. Zabývám se od té doby problematikou druhové ochrany živočichů, ekologickou výchovou a osvětou, ale vytěžuje mne především manažerská práce v souvislosti se zajištěním provozu Záchranné stanice a návštěvnického střediska Domu přírody Poodří (www.csopnj.cz).

Jsem jedním ze zakládajících členů Strany zelených, kterou jsme založili v Novém Jičíně na sklonku roku 1989. Dvakrát jsem působil v Radě města, členem zastupitelstva jsem byl v porevoluční době ve všech volebních obdobích, mimo léta 1998 až 2002.

Jsem vedoucím projektu Návrat orla skalního do České republiky, díky němuž po více jak 100 letech tento dravec na Moravě hnízdí a vyvádí mláďata.

Stávající funkce související s profesí

  • Předseda Základní organizace Českého svazu ochránců přírody (dále jen ČSOP) v Novém Jičíně od roku 1990 (tato nevládní organizace provozuje záchrannou stanici a návštěvnické středisko v Bartošovicích od roku 1992)
  • Člen Ústřední výkonné rady ČSOP
  • Předseda Rady Národní sítě záchranných stanic (NSZS) v ČR (NSZS má 32 členských organizací)
  • Předseda Severomoravského regionálního sdružení ČSOP (tento spolek sdružuje na 40 základních organizací ze 3 krajů- MSK, ZLK a OLK)

Profesní zkušenosti:

  • Samostatný odborný referent (odd. památkové péče a ochrany přírody) – Okresní vlastivědné muzeum v Novém Jičíně (1978-1979 a 1983-1986)
  • Agronom pro ochranu rostlin, později dispečer – Agrochemický podnik v Novém Jičíně (1980-1983)
  • Inspektor pro ochranu přírody, památkovou péči a muzejnictví na Odboru kultury – Okresní národní výbor v Novém Jičíně (1987-1989)
  • Vedoucí odd. ochrany přírody na Referátu životního prostředí ONV Novém Jičíně (1990-1991)
  • Záchranná stanice a návštěvnické středisko Dům přírody Poodří v Bartošovicích (1992-2000, zástupce vedoucího, člen vedení, od roku 2000 vedoucí zařízení)

Zkušenosti z komunální politiky

25 let zkušeností v komunální politice 1989 kooptován za SZ do zastupitelstva města Nový Jičín Zastupitelem v letech 1989 až 2014 (mimo volební období 1998-2002) Dvě volební období člen Rady města Nového Jičína Dvě volební období předseda komise pro životní prostředí Rady města Člen komise pro územní rozvoj Člen finančního výboru

Stranické zkušenosti

Strana zelených – 1989 zakládající člen (v žádné jiné straně jsem nikdy nebyl, členství ve SZ jsem měl několik let přerušeno, znovu řádným členem SZ od roku 2006) Člen výboru ZO, místopředseda, předseda – ZO SZ v Novém Jičíně (v současné době řadový člen, od 10/2014 kdy jsem se vzdal funkce předsedy a složil mandát zastupitele) Člen Krajské rady SZ (2006-2008)

Jiné zájmy a aktivity

Rodina, v současné době jsou to především vnoučata. V rámci možností aktivně sportuji, hlavně badminton, tenis, v mládí jezdectví. Relaxuji při četbě oddychové a historické literatury, či životopisů. Rád cestuji, bohužel nerad létám. Snad nejraději zamíříme s manželkou na sousední Slovensko. Kino, divadlo. V zásadě se jinak vše u mne točí v profesní rovině, tedy okolo ochrany přírody a krajiny. Touto problematikou jsem se začal intenzivně zabývat od středoškolských let.